Jeśli szukasz elektryka bądź myślisz o automatyce czy alarmie w domu, skorzystaj z naszych usług !

Cennik 2014

Cennik 2014  * / ** / *** / **** / *****
         
    PRACE ZWIĄZANE Z USUWANIEM USTEREK, AWARII I NAPRAWAMI zł/os.*  
1   Pierwsza godzina  80,00  
2   Następna godzina (rozliczana z dokładnością do 30min) 50,00  
         
    BADANIE i POMIARY INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ zł/szt.*  
1   Pomiar ochrony przeciwporażeniowej (zerowanie) 4,50  
2   Pomiar ciągłości przewodów ochronnych 4,00  
3   Pomiar rezystancji izolacji przewodów - obwód 1 fazowy 8,00  
4   Pomiar rezystancji izolacji przewodów - obwód 3 fazowy 15,00  
5   Pomiar rezystancji uziemień ochronnych 30,00  
6   Pomiar rezystancji uziemień odgromowych 25,00-100,00  
7   Pomiar i badanie wyłączników różnicowoprądowych 9,00  
8   Pomiar natężenia i równomierności oświetlenia 7,50  
9   Oględziny instalacji elektrycznej w cenie *******  
         
    MONTAŻ INSTALACJI (P.W. - PUNKTY WYPUSTOWE) zł/szt.*  
1   P.W. Oświetlenia górnego wewnętrznego 25,00  
2   P.W. Oświetlenia zewnętrznego na budynku 40,00  
3   P.W. Gniazd / P.W. Łączników - obwód 1 fazowy 25,00  
4   P.W. Gniazd / P.W. Łączników - obwód 3 fazowy 60,00  
5   P.W. Zasilaczy 230V 25,00  
6   P.W. Gniazd antenowych 35,00  
7   P.W. Gniazd telefonicznych 40,00  
8   P.W. Gniazd komputerowych skrętka 40,00  
9   P.W. Domofonowy 100,00  
10   P.W. Czujek alarmowych 20,00  
11   P.W. Czujnika temperatury 20,00  
12   P.W. Regulatora temperatury 40,00  
13   P.W. Podcentrali systemu alarmowego 50,00  
14   P.W. Moduły FIBARO (w istniejącym P.W.) 30,00  
         
    MONTAŻ INSTALACJI (P.T. - PUNKTY TABLICOWE) zł/szt.*  
1   P.T. Połączeń osprzętu rozdzielni w systemie szyny TH 20,00  
2   P.T. Podłączenia rozdzielni do instalacji 15,00  
3   P.T. Podpięcia ZUG 5,00  
         
    MONTAŻ INSTALACJI (P.R. - PUNKT ROZDZIELCZY) zł/os.*   
1   P.R. Obwód 1fazowy 35,00  
2   P.R. Obwód 3fazowy 70,00  
         
    MONTAŻ ROZDZIELNI (OSADZENIE) zł/szt.*  
1   Montaż rozdzielni 12-24 moduły 100,00  
2   Montaż rozdzielni 36-48 moduły 150,00  
3   Montaż rozdzielni 56-104 moduły 250,00  
         
    MONTAŻ CENTRALI ALARMOWEJ (OSADZENIE)  zł/os.*  
1   Montaż centrali alarmowej 100,00  
2   Montaż centrali „INTEGRA” (z funkcjonalnością automatyki domowej) 150,00  
2   Montaż podcentrali (expanderów) od 50,00  
         
    MONTAŻ INSTALACJI CENTRALI ALARMOWEJ (E.C. - ELEMENT CENTRALI) zł/szt.*  
1   E.C. Połączeń wyposażenia centrali / podcentrali 30,00  
2   E.C. Podłączenie linii czujki / manipulatora / ekspandera / sygnalizatora 20,00  
         
    KONFIGURACJA CENTRALI ALARTMOWEJ  zł/os.*  
1   Konfiguracja systemu alarmowego z próbami funkcjonalnymi od 300,00  
2   Konfiguracja systemu alarmowego „INTEGRA” (z funkcjonalnością automatyki domowej) z próbami funkcjonalnymi od 500,00  
         
    KONFIGURACJA SYSTEMU FIBARO  zł/os.*  
1   Konfiguracja podstawowa 150,00  
2   Konfiguracja pod wymagania klienta od 200,00  
         
    MONTAŻ OSPRZĘTU (GNIAZDA, WYŁĄCZNIKI, OPRAWY, CZUJKI, CZUJNIKI) zł/szt.*  
1   Montaż gniazd, łączników - 1 fazowy 9,00  
2   Montaż gniazd, łączników - 3 fazowy 20,00  
3   Montaż gniazd telefonicznych 9,00  
4   Montaż gniazd RTV i SAT, Komputerowe 11,00  
5   Montaż wyłączników, przełączników 8,00  
6   Montaż opraw oświetleniowych od 25,00  
7   Montaż opraw oświetleniowych ogrodowych od 40,00  
8   Montaż domofonu, videodomofonu 100,00  
9   Montaż czujek alarmowych 25,00  
10   Montaż manipulatora / sygnalizatora wewnętrznego 20,00  
11   Montaż sygnalizatora zewnętrznego 35,00  
12   Montaż czujnika temperatury 15,00  
13   Montaż regulatora temperatury 15,00  
         
    KUCIE BRUZD POD PRZEWÓD zł/os.*   
1   Wykucie bruzdy pod przewód (cegła) 8,00 zł/mb  
2   Wykucie bruzdy pod przewód (beton) 13,00 zł/mb  
3   Wykucie gniazda pod puszkę (beton) 15,00 zł/szt  
4   Wykucie gniazda po puszkę (cegła) 12,00 zł/szt  
         
    ROBOTY ZIEMNE zł/os.*   
1   Ułożenie przewodów od 5x4 do 5x35 oraz teletechnicznych 20 zł/mb.  
2   Ułożenie wraz z montażem bednarki 35 zł/mb.  
3   Wykonanie wykopu ręcznie 1mb., na głębokość 0,7m – 1,0m 100 zł/mb.  
         
    INNE zł/szt.*  
1   Instalacja wentylatora 60 - 140 zł/szt.  
2   Oprawa ogrodowa 80 - 150 zł/szt.  
3   Zamontowanie i podłączenie podgrzewacza przepływowego wody 85 - 150 zł/szt.  
4   Podłączenie kuchni elektrycznej 85 - 150 zł/szt.  
         
         
*  - Orientacyjne ceny netto, zawierają koszt robocizny i użytego sprzętu, bez materiału
**  - Cennik ma charakter informacyjny i nie stanowi wiążącej oferty handlowej wg Kodeksu Cywilnego
***  - Cennik nie obejmuje prac projektowych, których wykonanie jest uzgadniane każdorazowo z klientem
****  - Kalkulacja wykonania instalacji „F&Home” w zakresie robocizny oparta jest na przedstawionym powyżej cenniku, cena wykonania prac projektowych, konfiguracji systemu i przeprowadzenie prób funkcjonalnych są każdorazowo uzgadniane z klientem
*****  - Ceny dla prac spoza cennika są każdorazowo uzgadniane z klientem
******  - Dla instalacji wykonanych przez "Eltechmatic"
     
;